Wednesday, July 25, 2018

Tekno – Baran I Owce MP3, Video & Lyrics - MP3 Download, MP4 Download, Video Download


Tekno – Baran I Owce MP3, Video & Lyrics                    


Tekno – Baran I Owce MP3, Video & Lyrics
Music Details                                                                     

Artist: Tekno Band
Album: Basstards
Released: 2016
Genre: Alternative/IndieArtist: 


Tekno – Baran I Owce MP3 Download - Play                 Download Tekno - Baran I Owce MP3 from MultCloud Download Tekno - Baran I Owce MP3 from Dropbox.com Download Tekno Baran I Owce MP3 from YouTube.com

Tekno – Baran I Owce Lyrics (Polish) - Sing along        Baran I Owce Lyrics

Baran I Owce Lyrics


Tekst piosenki:

[Zwrotka 1]
Zapomniałeś już jak oddychać powietrzem 
Które niesie wiersze, które niesie wiersze 
Zapomniałeś już jak walczyć o więcej 
Jak walczyć o jeszcze, jeszcze 
I chodź umówiliśmy się, że nie zatrzyma nas ten sen
Ty już zacząłeś wierzyć tej pieprzonej reszcie 
I chodź umówiliśmy się, że nie zatrzyma nas ten sen
Ty już zacząłeś wierzyć tej pieprzonej reszcie 

[Refren /x2]
Może nie wiem jak to jest zatracić w sobie
Jest zatracić w sobie dziecko, które do tej pory niosło mnie
Może już tak na zawsze zostanę, na zawsze tu zostanę 
Żeby być baranem pośród owiec

[Zwrotka 2]
Wszystko poza horyzontem jest piękniejsze 
Światło jest jaśniejsze, życie jest żywsze
A pieniądze, pieniądze są łatwiejsze 
Nie ma głodu i homofobii, nie ma problemów i złych nastrojów 
Zakompleksionych gnojów, którzy wypisują jakieś brednie na forum 
Jeszcze jedna wymówka, jeszcze jedno zwątpienie 
Sam już chyba nie wiem czego chcę od siebie 
W tym popieprzonym kraju, w tym popieprzonym kraju
Przyszło mi żyć jak baran w stadzie neandertalu

[Refren /x2] 
Może nie wiem jak to jest zatracić w sobie
Jest zatracić w sobie dziecko, które do tej pory niosło mnie
Może już tak na zawsze zostanę, na zawsze tu zostanę 
Żeby być baranem pośród owiec

Baranem pośród owiec
Baranem pośród owiec
Baranem pośród owiec

Baranem pośród owiec
Baranem pośród owiec
Baranem pośród owiec


Tekno – Baran I Owce Lyrics (English) - Sing along     


Baran I Owce Lyrics

Baran I Owce Lyrics


[Zwrotka 1] You 
've already forgotten how to breathe the air 
That carries the poems that carry poems You 
already forgotten how to fight for more 
How to fight for yet 
, let's come and make an appointment that we will not stop this dream 
You've begun to believe this fucking rest 
Let's get together that this dream will not stop you 
You have already begun to believe this fucking rest 

[Chorus / x2] 
Maybe I do not know what it's like to lose in yourself 
It is to lose a child that has so far carried me 
Maybe I will stay forever forever here forever I will stay to 
be a ram among sheep 

[Zwrotka 2] 
Everything beyond the horizon is more beautiful
The light is brighter, life is alive 
And money, money is easier 
No hunger and homophobia, no problems and bad moods 
Complex foxes who write some nonsense on the forum 
One more excuse, one more doubt 
Sam probably do not know what I want from myself 
In this fucked country, in this fucked country, 
I came to live like a ram in a neandertal herd 

[Chorus / x2] 
Maybe I do not know what it's like to lose in itself 
Is to lose a child that has so far carried me 
Maybe I will stay that way forever, I will stay here forever. 
To be a ram among sheep. A ram among sheep. A 

sheep 
among sheep
A sheep 

among the sheep A sheep 
among the sheep A 
ram A sheep among the sheep A ram among the sheepTekno – Baran I Owce Video - MP4 Download               


youtube.com Tekno – Baran I Owce mp4 download 

Previous Post
Next Post

1 comment: